تبلیغات
طرح پیروان ولایت - کدام کاندیدا سنگین تر است؟

 

برخی ها با مقایسه نامتجانس کاندیداهای کنونی با منتخبین دوره های قبل سعی در وزن کشی کاندیداها دارند.
هرچه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم اظهار نظرهای گاه و بیگاه کارشناس نماها افزایش می یابد. البته قابل ذکر است که این اظهار نظرها در بین مردم کوچه و بازار رواج بیشتری دارد که این خود شرایطی را برای فرصت طلبان فراهم می آورد تا با سوار شدن بر موج افکار عمومی سبد آرای خود را سنگین تر کنند.


آنچه تا به الان از زبان برخی ها با عنوان وزین نبودن کاندیداهایی که اعلام حضور کرده اند شنیده شده جدای از زیر سوال بردن شخصیت این فعالان سیاسی به سیاه نمایی فضای عمومی جامعه منجر می شود. 

بطور مثال با مقایسه نامتجانس کاندیداهای کنونی با منتخبین دوره های قبل سعی در وزن کشی کاندیداها دارند. البته در پاسخ به چنین اظهار نظرهایی می توان گفت مگر جمهوری اسلامی تاکنون چند رئیس جمهور داشته؟ علاوه براین، این ادعا باعث می شود که قدرت و کرسی ریاست جمهوری مدام بین چند نفر رد و بدل شود که این خود باعث نزول سطح پویایی جامعه می شود و نیز در تعارض با شعار شایسته سالاری است.

 

قدر مسلم چنین ابراز عقایدی از سوی برخی افراد در سطح جامعه که واجد تریبون هایی هرچند محدود از لحاظ مخاطب هستند، خود می تواند باعث تشکیک اذهان عمومی در رابطه با مسئولین و رئوس مدیریتی مملکت شود.

توضیح بیشتر اینکه، افرادی که در گذشته به هر نحوی دچار سرخوردگی سیاسی شده و مورد طرد اجتماعی قرار گرفته اند بیشتر حول این محور صحبت می کنند.

آنچه مشخص است تائید صلاحیت کاندیداهایی است که دستگاه نظارتی شورای نگهبان درباره آن تصمیم می گیرد و نظر دادن درباره کاندیداها تا قبل از قطعی شدن آن امری ساده انگارانه است.

از آنجا که هر کاندیدایی برای ورود به عرصه انتخابات باییستی حداقل هایی داشته باشد بسیاری در وجود خود این حداقل ها را می بینند و پا به عرصه انتخابات می گذارند، در این زمان ایرادی با عنوان تعدد کاندیدا و سردرگمی مردم مطرح می شود. اما قانونگذار برای این مواقع نیز قطعا قانون و تبصره هایی دارد علاوه براینکه خود کاندیداها هم تمایلی برای پراکنده کردن آرا ندارند.

افتخار فرد منتخب و حامیان او به کثرت آرا و حضور حداکثری است.

پس می توان کاندیدایی را سنگین و وزین تر دانست که به موجب شعارهای مردمی، عاملی برای حضور حداکثری و خلق حماسه سیاسی را محور امور انتخاباتی خود قرار دهد.

شهدا را یاد كنیم حتی با یك صلوات

*********
((طرح پیروان ولایت))

*********

چشـــــــــم مخصــــــوص تماشاســــت اگــــر بگـــــزارنـــــد

حجـــــاب یادگار مـــــادرم زهــــرا "س"مدیریت سایت پیروان ولایت

سفر عشق از آن روز شروع شد ***که خدا مهر یک "بی کفن" انداخت میان دل ما
طراح قالب : { طرح پیروان ولایت}